Grönland felfedezése: Bepillantás a sarkvidéki vadonba

A Jeges-tenger és az Atlanti-óceán északi része között, Kanadától északkeletre elhelyezkedő Grönland a világ legnagyobb szigete, kivéve Ausztráliát, amelyet kontinensnek tekintenek. Hatalmas 2 166 086 négyzetkilométerével, amelyek mindegyike szárazföld, mivel a partvonalán kívül nem igényel vízterületet, Grönland a sarkvidéki szépség és az elszigeteltség keverékét mutatja. Ellentétben a többivel, ezt az országot, nulla szárazföldi határral és határ nélküli országgal, lenyűgöző 44 087 km-es partvonal veszi körül.

Földrajz és éghajlat

Grönland földrajzát egy hatalmas jégsapka uralja, amely a sziget nagy részét lefedi, és csak egy keskeny, hegyvidéki, kopár, sziklás partot hagy kitéve. Az éghajlat sarkvidéktől szubarktiszig változik, hűvös nyarakkal és hideg telekkel – ez bizonyítja azokat a zord életkörülményeket, amelyekhez lakói évszázadok óta alkalmazkodtak. A terep élességét csak a magassági szélsőségek törik meg, az Atlanti-óceántól a tengerszinten a Gunnbjorn Fjeld legmagasabb pontjáig, amely eléri a 3,694 méteres tengerszint feletti magasságot.

Természeti erőforrások és földhasználat

Jeges homlokzata ellenére Grönland gazdag természeti erőforrásokban, beleértve a szenet, vasércet, ólmot, cinket, molibdént, gyémántot, aranyat, platinát, nióbiumot, tantalitot, uránt, valamint bőséges halakat, fókákat és bálnákat. A földterületnek csak egy kis részét, 0,60%-át szánják mezőgazdasági hasznosításra, nincsenek erdős területek és nincsenek öntözött területek, ami tükrözi a mezőgazdaság kihívásait ilyen éghajlat mellett.

Népesség és kultúra

A becslések szerint 2020 júliusában 57 616 lakossal Grönland ritka népességeloszlással büszkélkedhet, elsősorban a délnyugati partvonalra koncentrálva. A belső területek nagy része lakatlan marad, megőrizve az érintetlen sarkvidéki vadonok hatalmas szakaszait. A grönlandiak, vagy ahogy ismertek, a grönlandiak megosztják kultúrájukat a part mentén szétszórt településeken, a fővárossal, Nuukkal, amely mintegy 18 000 lakost fogad. A grönlandi a hivatalos nyelv, amely kiemeli a nemzet egyedi kulturális identitását. Figyelemre méltó, hogy a lakosság mintegy 87, 30% -a városi területeken lakik, ami jelzi a modern életmódot, amelyet sok grönlandi elfogadott.

Gazdaság

Grönland gazdasága a halfeldolgozás, különösen a garnélarák és a grönlandi laposhal körül forog, valamint olyan feltörekvő iparágakkal, mint az anortozit és a rubinbányászat. A juhok, szarvasmarhák, rénszarvasok, halak és kagylók alkotják Grönland mezőgazdasági termékeinek gerincét. A kézművesség, a nyersbőr és irha, valamint a kis hajógyárak szintén hozzájárulnak a helyi gazdasághoz. Dánia továbbra is Grönland elsődleges exportpartnere, exportjának 82, 5% -át elnyeli, amely elsősorban halból és haltermékekből áll. Dánia is a legfontosabb importpartner, ami jelzi a Grönland és korábbi gyarmati uralkodója közötti szoros gazdasági kapcsolatokat.

Kereskedelem és ipar

Grönland exporttermékeit erősen uralják a halak és a haltermékek, amelyek 2015-ben exportértékének 91% -át tették ki. Import partnerei elsősorban Dánia és Svédország, gépeket és szállítóeszközöket, iparcikkeket, élelmiszereket és kőolajtermékeket szállítanak. Ez a kereskedelmi dinamika kiemeli, hogy Grönland a technológiai és fogyóeszközök tekintetében külső forrásokra támaszkodik, miközben gazdasága profitál a természeti és tengeri erőforrások exportjából.

Infrastruktúra és fejlesztés

Grönland 100%-os villamosítást ért el, ami jelentős eredmény, amely alátámasztja az infrastruktúra fejlesztése terén a földrajzi kihívások ellenére elért haladását. Az egy főre jutó GDP a 2015-ös becslés szerint lenyűgöző 41 800 dollár, ami tükrözi a világ számos más részéhez viszonyított magas életszínvonalat. Ez a gazdasági mutató sokat elárul Grönland korlátozott erőforrásainak hatékony felhasználásáról és a fenntartható fejlődésre való összpontosításáról.

Összefoglalva, Grönland a szélsőséges ellentétek országa, a jéggel borított tájaktól kezdve a halászatra és bányászatra összpontosító élénk helyi gazdaságokig. A hagyományos és a modern életmód egyedülálló keverékét testesíti meg, a bolygó egyik legbarátságtalanabb környezetének hátterében. Grönland stratégiai elhelyezkedése, hatalmas természeti erőforrásai és a fejlődés iránti elkötelezettsége továbbra is formálja szerepét a globális színtéren, értékes betekintést nyújtva a környezetünk eszközeivel való fenntartható életbe.

Országadatok

Országkód GL
Régió North America
Felület 2166086 négyzetkilométer
Földfelület 2166086 négyzetkilométer
Vízfelszín n/a négyzetkilométer
Mezőgazdasági felület 0.60%
Erdőfelszín 0.00%
Legalacsonyabb magassági pont Atlantic Ocean 0 m
Legmagasabb magassági pont Gunnbjorn Fjeld 3,694 m
GDP/fő $41,800 (2015 est.)